eye
eye
hjem
om oss
tjenester
refranser
kontakt
eye
tjenester

Språkvask/korrekturlesing - fra NOK 690 pr time *
Som andre språkvasktjenester korrigerer vi skrive-, stave- og grammatiske feil. Vi gjør en grundig gjennomgang av språket både effektivt og godt. Slik kan du sende eller publisere dokumenter med tillit til at de ikke inneholder feil. I tillegg reviderer og forbedrer vi slik at engelsken får den flyten og stilen som gir effektiv kommunikasjon med dine kunder. Du kommuniserer på mange formater – websider, produktinformasjon, rapporter, brosjyrer og mer – vi er partneren du trenger for å være trygg på at språket er overbevisende for din målgruppe.

Vårt team har bred forretningserfaring og er komfortable med industrispesifikk terminologi. Vi har erfaring fra bransjer som: telekommunikasjon; varehandel; media; turisme/reiseliv; produksjon; finansielle tjenester; olje og gass; legemiddelindustri og bioteknologi.

Oversettelse
- fra NOK 2,0 pr ord*
Vi vil oversette ethvert dokument eller tekst fra norsk til engelsk. Vår tjeneste sikrer at ditt materiale oversettes og fremstår profesjonelt og med flyt i språket.

* Prisen på arbeidet vil avhenge av den tekniske vanskelighetsgraden og kvaliteten på kildematerialet. Vi oppgir pris for hvert oppdrag før arbeidets oppstart basert på forventet tidsbruk.

Alle priser eks. mva


communication